ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ

15/01/2011

Leave a Comment

{ 2 comments… read them below or add one }

κικι Ιούλιος 15, 2011 στις 06:59
Μιχάλης Ιωάννου Οκτώβριος 8, 2015 στις 12:40

Καλή σας μέρα,

Δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι δυνατή η εκτύπωση των τεύχων «ΠΑΡΑΘΥΡΟ». Ούτε είναι αναγνώσιμα on-line.

Ως εκ τούτου θα ήθελα να παρακαλέσω, όπως μου αποστείλετε ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, το τεύχος ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2014, εάν βεβαίως αυτό είναι δυνατό.

Ευχαρτιστώ,

Μιχάλης Ιωάννου

Απάντηση